0909 35 9986

TRẦN ANH GROUP: NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2018

Ngày 23/12/2018 vừa qua: Top 200 doanh nghiệp xuất sắc đã được vinh danh trong buỗi lễ. Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng rất đặc biệt.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Trần Anh Long An – doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất việt và lọt Top 200. Tuy đã hoat động và phát triển được hơn 10 năm trong lĩnh vực Bát động sản, nhưng Trần Anh Group chưa bao giờ tham gla bất cứ glảl thưởng nào dù có rất rất nhièu lời đề nghị.

Lí do mà lần này Trần Anh Group nhận lời đề nghị của giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là: ngoài đlểm khác biệt với các giải thưởng khác là không phải đóng góp kinh phí, điều quan trọng hơn hết khiến ông Vinh quyết định tham dự Sao Vàng đất Việt vì đây là giải thường duy nhất do doanh nghiệp tôn vinh doanh nghiệp, rất thực chất và ý nghĩa.

Để có được kết quả TOP 200 doanh nghiêp vinh danh trong năm 2018 này, 40 đoàn thẳm định do các doanh nhân làm Trưởng đoàn đã làm việc minh bạch, công tâm và không biết mệt mỏi.

TRẦN ANH GROUP: NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2018

Đoàn Thẩm định của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt Tiến hành thẩm định tại Trần Anh Group.

TRẦN ANH GROUP: NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2018

Ông Trần Đức Vinh – Tổng giám đốc Trần Anh Group đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt